Efter festen

/Efter festen
Efter festen2018-02-21T09:37:31+02:00

Rengøring.

 • Borde og stole aftørres med en fugtig klud.
 • I salen skal alt sættes på plads, hvis ikke andet er aftalt.
 • Gulve fejes/støvsuges.
 • Al brugt service vaskes og anbringes på de respektive pladser.
 • Køleskabe rengøres.
 • Komfur rengøres.
 • Kaffemaskine rengøres.
 • Ovnen og div. plader rengøres.
 • Opvaskemaskinen rengøres efter anvisningen.
 • Al affald henlægges i sække og disse lægges i affaldscontainer.
 • Lejer skal selv bortskaffe flasker,  må ikke lægges i affaldscontainer.
 • Alle medbragte genstande fjernes. 
 • Der må ikke puttes håndklædeservietter i toiletterne, i tilfælde af stoppede toiletter sker slamsugning for lejers regning.
 • Udlejer forbeholder sig ret til at opkræve ekstra afregning for rengøring, inde som ude, såfremt det vurderes, at rengøring og oprydning er mangelfuld fra lejers side.
 • Ødelæggelse af inventar m.m. erstattes af lejer til nyværdi.

Nøgle

 • Nøglen udleveres og afleveres efter aftale.
 •  Hvis nøglen bortkommer, betaler lejer for en omkodning af låsesystemet efter regning.