Næste bestyrelsesmøde: ?

Bestyrelsesmødet den 19. januar 2017.

Dagsorden:

 1. Se det ny gulv (alle)
 2. Gennemgang af økonomi og betaling vedr. nyt gulv. (alle)
 3. Referat fra sidst
 4. Generalforsamling
 5. Arrangementer 2017
 6. Mobilepay
 7. Bookning internt
 8. Uddele girokort til medlemskab evt betaling via mobilepay
 9. Evt.


Referat:

1)
Gennemgået af bestyrelsen. Fundet enkelt fejl.

2)
Økonomi vedr gulv:
Faktura på gulvrenovering sendes til Martin som sender det til Favrskov Kommune og Betina. Tømreren er oplyst om, at han ikke får betaling før pengene fra kommunen kommer til os.
Forsikringspolice skal gennemgåes på næste møde.

3)
Godkendt referat fra sidste gang.

4)
Generalforsamling afholdes i starten af marts måned – torsdag den 9. marts. 2017, kl. 19.00. Gert og Bent er på valg. Hvis der er nogle der ønsker at træde ind i bestyrelsen, trækker de 2, der er på valg, sig.
Dirigent findes, måske kan Peter Averhoff høres om han vil være det.

5)
Vinterfest, Sommerfest, Høstfest/Oktoberfest, Nytårsfest:
Fællesspisning 2 før og 2 efter sommerferien.
“Østeuropæisk aften” – der skal søges om penge til dette arrangement ved Kommunen. Martin undersøger sagen.

6)
Der undersøges hvad prisen er for at oprette en “erhvervs” mobilepay. Betina vil kigge på sagen.

7)
Kasseren sørger for, at betalingen af udlejningen er blevet betalt rettidigt. Til alle interne arrangementer er lejen kr. 0, hvis overskuddet går til forsamlingshuset.

8)
Betina snakker med Gitte for at få udsendt girokort til medlemskab og muligheden for at betale med mobilepay.

9)
Legepladsudvalget ? hvem vil med ? Evt et punkt til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmødet 4. oktober 2016:

Deltagere: Torben, Bent, Rene, Martin og Gert

Bestyrelsesmødet den 4. oktober 2016.

Dagsorden:

 1. Skift af kassérer

 2. Sommerfest – evaluering

 3. Nye gulve

 4. Indkomne forslag.

 5. Eventuelt

Referat:

 1. Foreningen skifter kasserer fra Gitte Næsborg(gl.adresse) til Betina (Adresse).

 2. God fordeling af underholdningen i løbet af dagen. Økonomisk set et fantastisk resultat. Ca 75 slagterpølser og ca 50 børnepølser til næste års sommerfest og smørrebrød om aftenen. Konceptet fortsætter som i år.

 3. Ansøgning til LAG på nye gulve er sendt afsted. Afventer svar på ansøgningen. Ansøgning er sendt afsted på Junckers bøgeparketgulve fra Tømrermester Rolle, beløb kr. 75.170,00 ex moms.

 4. Udgift på kr. 300 til Jens V. til græsarealer på fællesarealer. Udbetales en gang 1. maj hvert år.

 5. Årlig udgift på ca kr. 200 på IT for at sikre drift af hjemmesiden. Bent har dette udlæg indtil videre.
  Nederste dørskinne på handicapdøren skal udskiftes.